Empresa

Experiència i adaptació constants en la cerca
de valor per l’agricultura, la ramaderia i la indústria

Més de cent anys d’història

Més d’un segle d’experiència i adaptació constant en la cerca de solucions ens ha posicionat com a líders, referents de capacitat, integritat i professionalitat del sector, demostrant que el futur és dels pioners….

Muns inicia les seves activitats l’any 1890. Actualment és la 3a generació qui la impulsa concentrant-se des del 1967 en tres vessants:

  • Alimentació animal: valorització de subproductes agraris i agroindustrials.
  • Fertilització i gestió agrícola: reciclatge de residus i subproductes orgànics, agraris, ramaders, agroindustrials i urbans.
  • Valorització energètica de subproductes orgànics.

Equip professional

Cohesionats i compromesos amb els valors de la companyia. A la cerca de les millors solucions pels clients. Amb esperit crític i innovació constants.

Equip Muns

22 treballadors de 3 nacionalitats diferents. 100% contractes fixes

Valors

Creiem fermament en la necessitat social de recuperar el valor de tot allò que ja hem usat, focalitzant-nos en LA VALORITZACIÓ de la MATÈRIA ORGÀNICA. Defensem la PROFESSIONALITZACIÓ de l’activitat garantint la seva CONFORMITAT REGLAMENTARIA de forma SOSTENIBLE en el temps.

La matèria orgànica i els nutrients continguts en els residus i subproductes que gestionem poden ser reutilitzats en agricultura, en la ramaderia i energèticament, en substitució de matèries primeres d’origen fòssil o mineral, reduint així el seu impacte mediambiental. És ECONOMIA CIRCULAR i ens ocupem de fer-la possible amb l’oportuna SOLVÈNCIA TÈCNICA, de forma RENDIBLE i TRANSPARENT i preservant els interessos dels nostres clients, les institucions i la societat en general.