Materials Fertilitzants Reciclats

Matèria orgànica alternativa,
al servei d’una agricultura sostenible

Fertilització orgànica

L’escassetat d’aigua i el cost mediambiental d’obtenció dels adobs, obliga a l’optimització del seu ús en la producció d’aliments vegetals. Els sòls del nostre entorn mediterrani són escassos en matèria orgànica, imprescindible per mantenir el seu equilibri estructural i garantir les produccions de forma sostenible, alhora que es preserva l’ecosistema agrari. L’obtenció d’adobs d’origen mineral implica un altíssim cost ecològic. En paral·lel, l’activitat humana genera materials residuals amb un contingut en matèria orgànica i nutrients, susceptibles de ser reutilitzats en substitució dels fertilitzants d’origen mineral o fòssil.

Ampliar informació

Aquesta reutilització s’ha de fer amb plenes garanties a la societat. Quan aquest reciclatge és possible, es posa en marxa un mecanisme extraordinari d’estalvi de recursos; es pura economia circular.

Muns sempre ha estat conscient i promotor d’aquesta filosofia de la valorització, i ha dedicat els darrers 20 anys a la difusió i la implantació de les bones pràctiques agràries. Ens hem dotat de processos propis de mesura, control i acompliment dels estàndards de treball, de garantia de la traçabilitat i de la conformitat reglamentària, del benefici agronòmic, i de retruc, social. És precisament aquesta consciència social la que ens defineix i diferencia la nostra forma de treballar. És el nostre compromís amb l’agricultura i l’ecologia el que determina la protecció dels interessos de l’entorn, i de la marca i reputació dels nostres clients.

Seguretat

Conformitat reglamentària

Comoditat

Gestió integral

Solvència

Confiabilitat

Servei

100% - 365 dies/any- 24 hores