Empresa

Innovació

Pioners en noves aplicacions

Muns, des de la seva creació ha estat pionera en el desenvolupament de les diferents activitats. Ha accedit a territoris on mai ningú havia entrat. La nostra cultura d’innovació s’ha convertit en la palanca principal de desenvolupament, creixement i creació de valor. La cerca constant de solucions creatives ens identifica. En aquesta tasca la COL·LABORACIÓ amb centres de recerca és essencial. IRTA, CTFC, UDL.

 

 

Projecte Rumifeed

Nova línia d’elaboració de pinso a partir de subproductes agroalimentaris mitjançant un procés de fermentació controlada, estabilització i conservació.

Biomassa

Nova línia de treball de valorització de restes lignocel·lulòsiques d’origen agrari per la producció de calor.

Projecte antiOX / Tanins / sofre mare

Diversos estudis relacionats amb les millors vies de valorització de subproductes agroindustrials amb l’objectiu d’obtenir materials funcionals específics.

Tecnologies de la informació

Per tal de garantir l’excel·lència ens dotem de les millors tecnologies al nostre abast. Cerquem la velocitat i fiabilitat de la ingent quantitat d’informació que gestionem i que posem al servei dels nostres clients. Ens permeten analitzar amb rigor i transparència les dades i oferir conclusions confiables. Ens doten d’una gran capacitat d’adaptació als entorns cada vegada més volàtils i amb un altíssim estàndard de seguretat. Ens ajuden a integrar i potenciar la COOPERACIÓ i el TREBALL EN EQUIP.