Empresa

Gestió de la qualitat

Seguretat

 • Autoritzacions administratives
 • Assegurances
 • Avals
 • Confidencialitat

Adaptabilitat

 • Integració de sistemes i dispositius amb Microsoft
 • ERP Microsoft Dynamics Nav 2016
 • CRM
 • Geolocalització

Control

 • Laboratoris homologats ECA/ENAC per tots els paràmetres. ISO 17025
 • Protocols de traçabilitat
 • Formats oficials

Excel·lència

Proactivitat

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • APPCC

Confiabilitat

Professionalitat

 • 35% titulats universitaris
 • Formació continua de tot el personal

Rigor

 • Traçabilitat procediments
 • Monitorització activitat

Estudis de camp

 • Connexió mercats comodities
 • Anàlisis entorn i mercat
 • Informes