Empresa

Compromís

Medi ambient

CO2. substitució de combustibles d’origen fòssil per biomassa agrària en els sistemes propis de producció de calor. Progressiva substitució dels vehicles per nous híbrids i elèctrics

Fauna. SEO BIRDLIFE. finançament d’un projecte per la identificació de nius “d’avitarda” en les èpoques de collita en camps de cereal.

H2O. Identificació de masses hídriques per geolocalització per tal de prevenir la contaminació per nitrats d’origen agrari.

ECOLOGIA AGRÀRIA. Substitució de fertilitzants d’origen fòssil i mineral per d’altres d’origen agrari i agroindustrial: MATERIALS FERTILITZANTS RECICLATS

Normes laborals i drets humans

Protocols d’actuació:

 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Seguretat i salut
 • Prevenció i actuació en cas d’assetjament laboral
 • Política de conciliació i igualtat
 • Pla de formació
 • Beneficis socials
 • Compra responsable

Societat i entorn

Membres de:

 • AEAS
 • AGROS
 • ASFAC
 • FORUM EMPRESA
 • CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA
 • IACSI
 • FORÇA LLEIDA (BÀSQUET)

Accions formatives i de sensibilització

Agents forestals

Compromís

Accés als Informes de Progrés del “Pacto Mundial”