Alimentació Ramadera

Ingredients alternatius a les matèries primeres tradicionals

Valorització

La preparació industrial d’aliments pels humans genera una gran quantitat de rebuigs i subproductes, què gestionats correctament, poden ser una font alternativa extraordinària per alimentar certes espècies d’animals de granja. El format i presentació, així com en molts casos l’estacionalitat i irregularitat de la seva producció, suposa una de les principals dificultats pel seu aprofitament que passa necessàriament per un oportú condicionament. Tanmateix, la seva utilització està subjecta a una normativa específica que cal observar, i que amb unes bones pràctiques i professionalitat de les empreses, ha de garantir la idoneïtat alimentaria d’aquests materials.

Ampliar informació

Muns, des de fa cinquanta anys, s’ha especialitzat en subproductes vegetals d’origen agroindustrial. Determinem l’aptitud d’aquests subproductes amb un estricte protocol, el qual un cop superat, ens permet establir la gestió logística i comercial més oportuna en funció del seu origen, la seva presentació i el seu potencial consumidor. Capacitat, traçabilitat, conformitat reglamentària, seguretat alimentària i logística personalitzada són els nostres trets identitaris.

Seguretat alimentària

ISO 9001. APPCC

Conformitat reglamentària

ISO 14001

Sostenibilitat

Desenvolupament sostenible,
ètic i corporatiu

Subministrament ininterromput

Compres

Disposem de contractes de proveïment amb diferents productors en diverses zones geogràfiques que ens permeten encadenar campanyes agrícoles.

Logística

Ajustem el ritme de producció al de consum dels clients ajudats per la gran capacitat d’estocatge dels nostres magatzems.

Planificació

Per tal de garantir el subministrament de forma puntual i eficaç disposem d’un software propi capaç de planificar els lliuraments adaptats al ritme de consum dels clients.

Productes humits

Productes deshidratats

Instal·lacions